TALA SALON & DAY SPA
 • Eyebrow Wax
 • Lip
 • Lip & Chin
Waxing
 • Under Arm Wax
 • Stomach Wax
 • Arm Wax
 • Back Wax

 • Bikini Wax
 • Brazillian Wax
 • French Cut ¬†Wax
 • Half Leg Wax
Waxing

$16.00
$14.00
$21.00
$19.00
$38.00
$35.00
$55.00
$28.00
$39.00
$25.00
$32.00
$59.00
 • Full Leg Wax
 • Half Leg w/Bikini Wax
$55.00
 • Full Leg Wax w/ Bikini Wax
 • Ear Wax
$10.00
 • Nose Wax
$10.00
 • Chest Wax
$35.00
 • Face & Eyebrow Wax
$42.00
 • Eyebrow Tint
 • Eyelash Tint
$28.00
$16.00

prices starting from
$75.00
Waxing